Wij zijn erg trots om wederom Martinizorg te mogen presenteren als onze hoofdsponsor voor ons tweede Run With Courage Event ! 

logo martinizorg
Martinizorg biedt begeleiding, behandeling en verzorging aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig/begeleid te kunnen (blijven) wonen. Deze zorg wordt zowel ambulant als op diverse begeleid wonen locaties geboden. In de hulpverlening van MartiniZorg staan openheid, creativiteit, snel en doelgericht handelen voorop, waarbij het uitgangspunt is dat de hulpverlening doeltreffend, doelmatig, verantwoord en laagdrempelig wordt georganiseerd. De kernwaarden die MartiniZorg hierbij hanteert zijn:
• Hart en zorg voor cliënten;
• Open en toegankelijk zijn;
• Oplossingsgericht werken;
• Verantwoordelijkheid nemen. 

Als MartiniZorg zijn we erg blij dat we onze naam aan de Run With Courage hebben kunnen verbinden. Als organisatie staan wij midden in het zorglandschap, wij erkennen en herkennen dan ook de noodzaak van onderzoek naar ziektes zoals inflammatoire borstkanker. Wat ons zo aanspreekt aan de Run With Courage is het laagdrempelige karakter van het evenement. Door het aanbieden van afstanden van zowel 2 km als 12 km wordt de run voor een zeer breed publiek toegankelijk. Deze toegankelijkheid en laagdrempeligheid staan voorop in onze dienstverlening en maken MartiniZorg en de Run With Courage dus een goede match!  


Dit alles doen we uiteraard in nauwe samenwerking met het UMCG Kanker Researchfonds:
thumbnail logo UMCGKRF VLAK FC


HANNN Logo Digitaal RGB Fullcolor Klein
Heel hartelijk dank ook aan het Healthy Ageing Network Northern Netherlands team dat ons met raad en daad bijstaat om alles nog beter te organiseren dit jaar.

 

 

 

 


Wij danken ook van harte Trip Advocaten & Notarissen voor hun hulp bij de tot standkoming van de Stichting run With Courage.
Trip groot blauw op wit