Laatste Nieuws

Interview met oncoloog-internist Carolien Schröderdr schroder


Oncoloog-internist Carolien Schröder is de behandelende arts van Hanneke Gibcus, initiator van de Run With Courage; een project dat geboren is uit dankbaarheid voor de goede behandeling in het UMCG waar het gehele medisch oncologisch team zich dag in dag uit inzett voor haar patiënten.
Het woord kanker is een woord dat angst aanjaagt. Bij de diagnose kanker is het eerste wat de patiënt denkt: “Help morgen ben ik dood. Het is daarom belangrijk om tijd te nemen voor een patiënt, om dingen uit te leggen. Daar heb je voelsprieten voor nodig. Wat wil en wat kan de patiënt horen ? ”, aldus oncoloog-internist Carolien Schröder (UMCG).

Een bevlogen arts vertelt over haar werk.


Diagnose borstkanker
14.000 patiënten krijgen elk jaar de diagnose borstkanker. Daarvan hebben er 3000 uitzaaiingen. Dat is nooit goed nieuws bij borstkanker. Door nieuwe medicijnen neemt de duur en kwaliteit van leven toe. Carolien Schröder: ” Ik heb een aantal dames in de praktijk die al zes jaar uitzaaiingen in de lever hebben. Die behandelen we nu als chronische borstkankerpatiënten” . Het was vroeger uitgesloten dat patiënten met uitzaaiingen in de lever, nog zo lang in leven zijn. Het is nu de realiteit. Het is heel belangrijk dat een arts, de patiënt vooruitzichten kan bieden. ‘’Dat je aan de patiënt kunt zeggen, dat borstkanker niet het einde van het leven betekent. Dat is bijna nooit zo bij borstkanker. Af en toe wel maar dan gaat het om uitzonderlijke agressieve vormen van borstkanker.’’ 
Een voorbeeld hiervan is inflammatoire borstkanker, een uiterst agressieve vorm van borstkanker waarvan de prognose slecht is.

"Dat je aan de patiënt kunt zeggen, dat borstkanker niet het einde van het leven betekent."

Teamwerk
Binnen het UMCG bespreekt een multidisciplinair team de (kanker) patiënt. Welke behandeling is het beste? Is er extra ondersteuning nodig? 

Elke patiënt krijgt een op een maat gemaakte behandeling. Carolien Schröder vindt het een voorrecht om in teams te kunnen werken. “ Ik kan natuurlijk een heleboel bijdragen. Uiteindelijk neem ik als behandelend arts de medische beslissing. Hierin dien ik, ook een zekere vorm van zakelijkheid te betrachten. Anders kan ik mijn werk niet naar behoren uitvoeren”. Heeft iemand een eigen bedrijf dan weet de maatschappelijk werker welke wegen er bewandeld kunnen worden. Jonge mensen die nog op school zitten hebben andere zorg nodig dan dames van tachtig.

Veranderen
Veranderen mensen na de diagnose kanker? Na de diagnose kanker, is er een zogenoemd leermoment waar de arts tegen de patiënt kan zeggen; “Stop met roken. U doet u zelf en uw omgeving tekort”. Mensen vinden het makkelijker om hun leefstijl aan te passen, als een arts aangeeft dat het nodig is. In het UMCG doen borstkanker patiënten mee met de ACT-studie.

Het is één van de mooie dingen uit Caroliens Schröders ‘vak, om te zien hoe sterk mensen zijn

Een studie waarbij gekeken wordt naar het effect van sporten in samenhang met kanker en de chemokuur. Carolien Schröder bevestigt het belang van sporten, ook om overgewicht tegen te gaan. Ook voor kankerpatiënten is bewegen belangrijk. Het effect van sporten voor kankerpatiënten is nog niet bekend. Maar de meerwaarde van sporten lijkt nu al groot te zijn. Het is één van de mooie dingen uit Caroliens Schröder's vak om te zien hoe sterk mensen zijn. Hoe verschillend patiënten met kanker omgaan en zichzelf soms opnieuw uitvinden.
Als voorbeeld noemt ze Hanneke Gibcus, initiatiefnemer van de Run With Courage. “Het is heel bijzonder om te zien hoe zij een intensief traject afsluit en omzet in iets constructiefs. Dat kan niet iedereen en dat hoeft ook niet iedereen”.

INFLAME
Carolien Schröder is hoofdcoördinator van INFLAME, een samenwerkingsverband van Nederlandse ziekenhuizen om de prognose voor patiënten inflammatoir borstkanker te verbeteren. De grootste wens van Carolien Schröder is dat het project door kan gaan. Op dit moment werkt Carolien Schröder samen met onder andere dr. John Martens in Rotterdam. Het is een langdurig onderzoek van weefsel op DNA/RNA niveau. In de loop van dit jaar verschijnen de eerste publicaties.

INFLAME, een samenwerkingsverband van Nederlandse ziekenhuizen om de prognose voor patiënten inflammatoir borstkanker te verbeteren.

Dokter Schröder deelt ook informatie over inflammatoire borstkanker met collega’s in Boston. Zij benadrukt het belang van samenwerking met haar buitenlandse collega’s. Eén keer in de twee jaar komt een internationaal consortium bij elkaar om over inflammatoire borstkanker te praten. Ook heeft men in België belangstelling voor het INFLAME onderzoek. Hun registratiesysteem is goed maar werkt niet zoals in Nederland prospectief. Het is daarom belangrijk om samen te werken.

Run With Courage kaartje
De Run With Courage is een loopevenement dat eind september/ begin oktober zal plaatsvinden. Dokter Schröder loopt zelf ook hard en denkt er zeker over na om mee te doen! Het opgehaalde geld gaat via Stichting Steunfonds UMCG rechtstreeks naar het INFLAME onderzoek waarvan oncoloog-internist Carolien Schröder de hoofdcoördinator van is. Het ultieme doel is dat de prognose van patiënten met borstkanker verbetert en dat genezing mogelijk wordt.

 We hebben ook een video verslag gemaakt van dit interview. Klik daarvoor hier of onder het kopje Multimedia.